Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Embrace the World V.O.F., Groothandel te Hoogeveen.

  1. Algemeen  doos met verpakkingsmateriaal waarmee duidelijk wordt dat producten goed verpakt worden.

Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat dit schriftelijk is overeengekomen. Dat wil zeggen: per brief of per mail op het volgende mail adres: info@embracetheworld.nl

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Door zijn bestelling wordt de wederpartij geacht akkoord te gaan met alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen.

  1. Offertes

Alle aanbiedingen, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Onze offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt. Wij behouden ons het recht voor onze aanbieding, na aanvaarding van een aanbod door de wederpartij, binnen drie werkdagen te herroepen.

  1. Betaling

Bestellingen via de webshop dienen vooraf te worden voldaan via Ideal of overmaking op ons rekeningnummer.

Mondelinge bestellingen kunnen na acceptatie betaald worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wij houden een strikt debiteuren beleid.

  1. levering

Verzendkosten komen altijd voor rekening van de wederpartij.

Betaalde bestellingen zullen zo spoedig mogelijk verzonden worden. In ieder geval binnen 5 dagen. Deze levertijd is ter goeder trouw en kan niet als bindend worden beschouwd. Mocht een product onverwacht toch uitverkocht zijn dan brengen wij de besteller hier binnen 3 dagen van op de hoogte en zullen wij overleggen wat de mogelijkheden zijn om het op te lossen.

Bestelde artikelen kunnen niet retour gestuurd worden, tenzij er een verkeerd product is ontvangen.

  1. Schade

Wij staan in voor een goede kwaliteit van onze producten. Wanneer u van mening bent dat een door ons geleverd product niet aan de normale kwaliteit voldoet, kunt u deze ter beoordeling aan ons aanbieden. Bij acceptatie zullen wij het product aan u vervangen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Verzendingen worden zorgvuldig verpakt, wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging die onderweg is ontstaan.

Wanneer wij met een relatie overeengekomen goederen op zicht of in consignatie leveren, is deze relatie volledig aansprakelijk voor deze geleverde zaken. Ook bij het etaleren of op enige andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde goederen is voor rekening van onze relatie.

  1. Website

Op onze website worden bepaalde effecten beschreven door gebruik van genoemde producten. Wij geven hierbij uitdrukkelijk aan dat deze op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin.

 

Contact

We zien uit naar uw opmerking/vraag! Stuur een email en we reageren zo spoedig mogelijk.

0

Start typing and press Enter to search